התקנת מספר מערכות הפעלה באותו מחשב

מה קורה אם רוצים להתקין חלונות XP במחשב בו קיימת כבר מערכת הפעלה חלונות 98? האם אפשר להתקין את שתיהן בו זמנית על אותו מחשב?

התשובה היא כן. אין כל הכרח להסיר מערכת הפעלה ישנה על מנת להתקין חדשה. במקרים בהם ברשותכם תוכנות עבודה ישנות העובדות בסביבת חלונות 98 בלבד, ניתן לשמור על מערכת ההפעלה הקיימת ולהתקין בנוסף לה מערכת הפעלה חדישה יותר.

כאשר במהלך ההתקנה אנו נשאלים באיזו ספריה להתקין את Windows, הכוונה היא לספריה בה יאוחסנו קבציה של מערכת ההפעלה, כאשר בכל מקרה בו קבצי ההפעלה של המחשב נשמרים בתיקייה בפעילה הראשונה.

בהתקנה של מערכת הפעלה חדישה כמו 2000 או XP לצד מ"ה קודמת, "תשתלט" המערכת החדשה על אתחול המחשב ותציג תפריט בו אנו יכולים לבחור באיזו מערכת הפעלה לעבוד.

איך עושים את זה? פשוט - במהלך ההתקנה בחרו להתקין את Windows בתיקייה שונה מהתיקייה בה קיימת מערכת ההפעלה הישנה. בכדי להמנע מתקלות - התקינה תמיד קודם כל את המערכת הישנה, ולאחר מכן את החדשה, בתיקייה אחרת.