חיפוש מסמך לפי חלק מתוכנו

לעתים רבות אנו נתקלים בצורך במציאת מסמך מסויים, אנו זוכרים בדיוק במה עוסק המסמך - אך לא את שמו. לשם כך קיימת אפשרות חיפוש מסמכים לפי תוכנם.

בחלונות 98:
פתחו את חלון החיפוש (Start>Find). בשדה החיפוש הקלידו את סוג המסמך אותו ברצונכם לחפש, לדוגמא doc.*, כדי לחפש במסמכי וורד.
הכניסו את המילים או המשפט אותו אתם זוכרים מהטקסט לשדה ''מכיל טקסט'' (Contains Text), ולחצו על ''חפש כעת'' (Find Now).

בחלונות XP:
פתחו את חלון החיפוש (Start>Search). בשדה החיפוש הקלידו את סוג המסמך אותו ברצונכם לחפש, לדוגמא doc.*, כדי לחפש במסמכי וורד. 
הכניסו את המילים או המשפט אותו אתם זוכרים מהטקסט לשדה "A Word of Phrase in the File" ולחצו על
"Search".

שימו לב - חיפוש מסוג זה עלול לקחת זמן רב יותר מחיפוש רגיל.