קיצורי מקלדת לשימוש בסייר

השימוש במקלדת לעיתים נוח יותר ומהיר יותר מהשימוש בעכבר. למשתמשים במקלדת במקום בעכבר - הנה מספר קיצורים יעילים:


F2 שינוי שם לתיקיה או הקובץ המסומנים
F3 חיפוש
F4 מציג את תיבת הקומבו בסייר
F5 רענון התצוגה
F6 הקפצת הסמן בין חלקי הסייר
F10 העברת הסמן אל התפריטים
Shift + F10 כמו קליק ימני עם העכבר על הפריט המסומן
Alt+Enter פותח את מאפייני הפריט הנבחר
Crtl+A בחירת כל תוכנה של תיקייה מסויימת
Ctrl+C העתקה (קובץ או תיקייה)
Ctrl+V הדבקה (קובץ או תיקייה)
Ctrl+Z ביטול הפעולה האחרונה
Backspace תיקייה אחת למעלה
* + Numlock מרחיב את כל התיקיות תחת התיקיה המסומנת
Numlock + left arrow סוגר תיקייה מסומנת
Numlock + right arrow מרחיב תיקייה מסומנת