ספק כוח 


למחשבי פנטיום 4 ופנטיום 3 

מחיר בחנות:    
ספק כוח למחשבי פנטיום 4 ופנטיום3 20 פינים

400watt

 ₪100.00